Společnost LSCJABLONEC.CZ s.r.o.- ičo:28699149
V rámci GDPR pravidel máme naše zákazníky rozdělené na 2 sekce:
a) Zákazník s prodejním/nákupním dokladem
b) Registrovaný uživatel ( poptávky, nabídky, požadavky ) bez prodejního dokladu
   
Podmínky ochrany osobních údajů v rámci GDPR pro skupinu a).
Podmínky ochrany osobních údajů v rámci GDPR pro skupinu b) připravujeme, z důvodu, že s uvedenými osobními údaji v naší společnosti nenakládáme.
  
V případě žádosti o změnu / výmaz / omezení / přenos osobních údajů prosím vytiskněte tento dokument, vyplňte jej. A oskenovaný s Vaším podpisem prosím zašlete na gdpr@lscjablonec.cz  .

 

Společnost LSC s.r.o. - ičo:25428551

V rámci GDPR pravidel nakládáme v uvedené společnosti pouze z osobními údaji smluvních zákazníků a to
a) smluvních zákazníků v rámci IT služeb
b) smluvních zákazníků v rámci pronájmu nebytových/bytových prostor
Pro obě skupiny platí uvedené podmínky ochrany osobních údajů v rámci GDPR.
 
 
V případě žádosti o změnu / výmaz / omezení / přenos osobních údajů prosím vytiskněte tento dokument, vyplňte jej. A oskenovaný s Vaším podpisem prosím zašlete na gdpr@lscjablonec.cz