V rámci nadace společnosti LSC podporujeme pravidelně každý rok
 
1. lékaře z Jabloneckého regionu v rámci jejich pracovních aktivit
    ( podpora v oblasti IT - plně ZDARMA )
2. osoby s handicapem v rámci jejich nepracovních aktivit
    ( podpora v oblasti IT - plně ZDARMA )
    ( příprava a podpora školení pro oblast IT - plně ZDARMA )
3. podpora školních zařízení v rámci rozvoje povědomí o IT  pro studenty
    ( podpora výuky informatiky v praktických znalostech IT oboru  a IT technologií pro školy a školní zařízení - plně ZDARMA )
  
Součástí výběru je inzerce uvedeného programu či přímé oslovení osob(organizací) z regionu a nabídnutí uvedených činností zdarma. Podmínkou není žádná smlouva či uzavření smlouvy o dílo .. jde čistě o nadační program společnosti LSC s.r.o.
 
Máte o uvedené zájem :   kubicek@lscjablonec.cz