Postup pro řešení reklamací

Rychlý kontakt pro informace či řešení reklamačního řízení:
tel.:  483 329 224               e-mail: reklamace@lscjablonec.cz 

 

V zájmu zkvalitnění služeb bychom vás rádi  seznámili s postupem pro řešení reklamací v rámci společnosti LSCJABLONEC.CZ.. Přestože se námi dodávané produkty vyznačují nízkou poruchovostí, výrobní porucha samozřejmě může nastat, a proto se budeme snažit o maximálně korektní řešení. Věříme, že případné reklamační řízení pak bude probíhat k oboustranné spokojenosti.
 
Způsob uplatnění reklamací
Reklamace na reklamačním oddělení společnosti LSCJABLONEC.CZ. Veškeré kontakty na reklamační oddělení jsou uloženy v oddělení kontakty
Reklamace lze uplatnit přímo na servisním středisku daného produktu. Pro tyto účely stačí prosím dokument se seznamem externích servisních středisek. V případě, že Váš produkt je zde uveden, lze zboží buď přímo poslat na daný servis s vyplněním RMA na daném servisním středisku ( viz odělení www ), nebo pouze vyplnit RMA a požádát  ZDARMA o odvoz z Vašeho bydliště či společnosti   ( pouze má-li servis tuto službu v nabídce .. např. ASUS a podobně ).
Reklamace lze uplatňit odesláním na reklamační oddělení (nutno přiložit nákupní doklad a záruční list, je-li u výrobku přiložen).
 
 
Způsob vyřízení oprávněné reklamace
Řádně uplatněná reklamace bude po posouzení její oprávněnosti vyřízena jedním z těchto způsobů :
a) Doplněním nekompletní dodávky
b) Poskytnutím slevy
c) Opravou výrobku
d) Výměnou výrobku
e) Vystavením dobropisu ( v případě reklamací 3 stejných závad, či 4 závad různých )
 

Reklamace vůči dopravci
Při přejímce zboží od dopravce je nutné v případě zjištění viditelné vady zboží, či jeho obalu, zapsat tuto skutečnost řidiči do přepravních dokladů (dodací list, roll card). Tento zápis je nutný pro LSCJABLONEC.CZ s.r.o. k následnému vymáhání škody vůči dopravci, pokud nebude učiněn, nelze uplatňovat reklamaci viditelných vad.
 
Reklamace u zákazníka
Pokud se vada vyskytne při používání u zákazníka, doporučí mu prodejce nejbližší opravnu v okolí jeho bydliště. Seznam smluvních opraven je součástí záručního listu, případně ho naleznete na internetové adrese ( viz výše reklamace přímo v servisním středisku ).
Smluvní opravny jsou zásobeny všemi potřebnými náhradními díly na námi dodávané výrobky. Dle katalogů jsme schopni zajistit přímo od výrobců veškeré i speciální díly potřebné k opravě.
 
Odsouhlasení oprávněnosti reklamace
Posouzení a případné odsouhlasení reklamace bude provedeno v co nejkratším termínu a výsledek reklamace bude ihned sdělen  kontaktní osobě zákazníka uvedené v reklamačním protokolu.