Profesionální zálohování:


Zálohování dat by mělo být ve Vaší firmě tak samozřejmé jako zamknutí dveří při odchodu z kanceláře. V opačném případě hrozí neobnovitelná ztráta dat, která může mít pro Vaše podnikání katastrofické důsledky. Málokdo si váhu pečlivého zálohování uvědomuje, až do chvíle, kdy je většinou již pozdě. V tom momentě si uživatel dané důsledky teprve uvědomí.

Ze zkušenosti, se teprve v této chvíli uživatel rozhodne k nastolení pořádku v zálohování. Jenže většina těchto představ o zálohování opět během 1/4 až 1/2 roku přejdou do stavu, že zálohy jsou staré a neaktuální.

Právě proto naše společnost nabízí kompletní řešení zalohovací procesu včetně zabezpečení všech možných rizik.

Z prvu je třeba si říct kde a jak vznikají nejčastější ztráty dat :

 • chybou hardware (poškození některé z komponent, chyba pevného disku, napájecího zdroje, únava materiálu, aj.),
 • chybou software (virem či skrytou chybou software, aj.),
 • přírodními pohromami (požár, povodeň, blesk, aj.),
 • nečekanými událostmi (přepětí v síti, krádež, vandalizmus, aj.),
 • a hlavně lidskými chybami - náhodnými nebo úmyslnými (omylem vymazané soubory, nedbalost, sabotáž, aj.)

Z výše uvedeného seznamu je jasné, že jen vlastní zkopírování dat na CD/DVD/HDD ne vždy řeší všechny problémy.

Naše řešení lze rozdělit do 3 různých úrovní ochrany :

a) základní ochrana

 1. - nastavení pravidel zálohování, nastavení pravidel pro dělené zálohování aplikací a vlastních dat
 2. - určené zálohovacího média
 3. - nakonfigurování pravidelných záloh včetně volby datového rozložení
 4. - určení doby návratu ( tzn. přibližné doby na vrácení všech dat do původní podoby v případě výpadku dat ) - cca 4-8 hodin

b) rozšířená ochrana

 1. - nastavení pravidel zálohování, nastavení pravidel pro dělené zálohování aplikací a vlastních dat
 2. - určené QIS zálohovacího média včetně nastavení přístupů a zabezpečení dvojitým heslem ( pouze oprávněné osoby )
 3. - nakonfigurování pravidelných záloh včetně volby datového rozložení
 4. - určení doby návratu ( tzn. přibližné doby na vrácení všech dat do původní podoby v případě výpadku dat ) - cca 3-5 hodin
 5. - jedno záložní médium v pravidelných cyklech umístěné mimo provozovnu a to v našem zálohovacím sejfu

c) maximální ochrana

 1. - nastavení pravidel zálohování, nastavení pravidel pro dělené zálohování aplikací a vlastních dat
 2. - určené QIS zálohovacího média včetně nastavení přístupů a zabezpečení dvojitým heslem ( pouze oprávněné osoby )
 3. - nakonfigurování pravidelných záloh včetně volby datového rozložení, nastavení dvojité zálohovací procedory
 4. - určení doby návratu ( tzn. přibližné doby na vrácení všech dat do původní podoby v případě výpadku dat ) - cca 1-2 hodin
 5. - nastavení pravidelné tvorby IMAGE ( kompletní záloha PC verzí bit to bit )
 6. - jedno záložní médium a IMAGE v pravidelných cyklech umístěné mimo provozovnu a to v našem zálohovacím sejfu

Vždy navrhneme zálohování Vašich dat tak, aby splňovalo přísná bezpečnostní kritéria a bylo dimenzované na kapacitu Vaší firmy.